Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije, donijelo je Odluku o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu, Česma – šume, Ribnjak Dubrava, Ribnjaci Siščani i Blatnica, Ribnjaci Narta i Rijeka Česma te Posebnim rezervatom Česma (PU 047).

Ovim  Odlukama omogućuje se sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izrade Plana upravljanja područjima ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu, Česma – šume, Ribnjak Dubrava, Ribnjaci Siščani i Blatnica, Ribnjaci Narta i Rijeka Česma te Posebnim rezervatom Česma.

Javni uvid u prijedlog Plana upravljanja područjima ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu, Česma – šume, Ribnjak Dubrava, Ribnjaci Siščani i Blatnica, Ribnjaci Narta i Rijeka Česma te Posebnim rezervatom Česma (u daljnjem tekstu: Prijedlog) započet će 07. travnja 2023. godine i trajat će do 07. svibnja 2023. godine.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućen je uvid u Prijedlog Plana upravljanja i to:

 1. na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, https://www.zastita-prirode-bbz.hr/
 2. na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“, https://zeleni-prsten.hr/portal/
 3. u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije na adresi Čazma, Milana Novačića 13, i to radnim danom od 07 do 15 sati,
 4. u prostorijama Javne ustanove na adresi 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, i to radnim danom od 12 do 14 sati uz prethodnu najavu dva dana ranije.                                  Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na prijedlog Plana upravljanja moći će se:
  1. upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  2. davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  3. dostaviti u pisanom obliku, zaključno s posljednjim danom javne rasprave, na adresu Javne ustanove: Milana Novačića 13, 43240 Čazma,
  4. dostaviti u pisanom obliku, zaključno s posljednjim danom javne rasprave, na adresu Javne ustanove: 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor,
  5. dostaviti elektronskom poštom na adresu: info@zastita-prirode-bbz.hr, zaključno s posljednjim danom javne rasprave
  6. dostaviti elektronskom poštom na adresu: info@zeleni-prsten.hr, zaključno s posljednjim danom javne rasprave.

  Javno izlaganje prijedloga Plana upravljanja održat će se u utorak 25. travnja 2023. godine, s početkom u 10:00 sati, u restoranu Kavana Ana, Ulica Kralja Tomislava 10c, 43240 Čazma.

  Javno izlaganje prijedloga Plana upravljanja održat će se u utorak 25. travnja 2023. godine, s početkom u 10:00 sati, u restoranu Kavana Ana, Ulica Kralja Tomislava 10c, 43240 Čazma.       PU047_F3_finalno_13.

  Odluka o upućivanju prijedloga PU 047 na javnu raspravu3.2023 (3)

       Obavijest o provođenju javne rasprave PU 047