25.05.2023. Gradski muzej Varaždin

U sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ temeljem Ugovora o pružanju usluge „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“ predstavnici Javne ustanove sudjelovali su na navedenoj radionici. Na radionici radilo se na izradi i razvoju programa praćenja za vretenca s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja. Na radionici smo upoznati sa prijedlozima programa praćenja za vretenca. Prezentirane su i metode utvrđivanja i praćenja njihova stanja. Nakon predavanja bili smo i na terenu gdje je predstavljen način prikupljanja podataka.