Zaštitne šume
Garić-grad

Na inicijativu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Bjelovarsko-bilogorske županije i uz prethodno pribavljenu suglasnost Hrvatskih šuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Bjelovar, a temeljem članka 14. stavka 2. Zakona o šumama (N. N. br.140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13) uočena je mogućnost zaštite šumskog predjela “Zagarić” ukupne površine 1,75 ha, a koju čini odsjek 150 c u gospodarskoj jedinici “Garjevica-Garešnica”, u kategoriji zaštitne šume za zaštitu objekata s ciljem održavanja i zaštite spomenika “Garić-grada”.

Temeljem članka 25. stavka 2. navedenog Zakona o šumama Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije 20. ožujka 2014. godine donijela je Odluku o proglašenju zaštitne šume za zaštitu objekata “Zagarić” u gospodarskoj jedinici “Garjevica-Garešnica” na kat.čest.br. 605 i dijelom 560/3 u k.o. Šimljanik.

U središnjem dijelu odsjeka 150 c nalaze se ostaci starog grada Garić, a prostor oko zidina Hrvatske šume su izdvojile u zaseban odsjek s ograničenim gospodarenjem te se propisuju radovi s ciljem održavanja i zaštite spomenika “Garić-grada”.

Zidine srednjovjekovnog Garić-grada predstavljaju važnu kulturno-povijesnu baštinu ovog kraja, a nalazi se usred Moslavačke gore blizu Podgarića.

Garić-grad je uz Medvedgrad jedan od najstarijih srednjovjekovnih hrvatskih utvrđenih gradova u sjevernoj Hrvatskoj. Prvi put se spominje 1163. kao sjedište župe, a utvrdu je sagradio hrvatski ban Stjepan Šubić 1256. godine. Sastojao se od dva dijela: vanjskog i unutarnjeg, koji su bili opasani zidovima. Imao je i dvije kule za obranu. 1295. na Garić goru dolaze Pavlini koji su osnovali samostan i crkvu Sv. Blažene Djevice Marije (Bela Crkva). Među brojnim vlasnicima, bili su knez Gardun, Barbara Celjska (Crna kraljica) i zagrebački biskupi. Godine 1544. Osmanlije su osvojili i razorili Garić te samostan sa crkvom Sv. Marije. Ostale su ruševine te je od tada napušten, ali su se zidine Garić-grada sačuvale i danas je omiljeno izletište. U neposrednoj blizini Garić-grada nalazi se i hotel Vila Garić koji predstavlja nužnu ugostiteljsku infrastrukturu za prihvaćanje većeg broja posjetitelja. Također, u Vili Garić je na plakatima prezentirana povijest Garić-grada kao i rezultati dosadašnjih istraživanja. Vila Garić i Garić-grad su točke turističke biciklističke staze kao i stjecište planinara. U Podgariću se nalazi i monumentalni “Spomenik revolucije” posvećen žrtvama Drugog svjetskog rata, rad kipara Dušana Džamonje iz 1967. godine. Svi ti sadržaji doprinose atraktivnosti ove destinacije, čiji će se puni potencijali tek razviti.