Otvorenjem „Staze prijatelja prirode“ u Velikom Grđevcu 06. rujna 2022. godine uspješno je završen projekt izgradnje poučne staze Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u vrijednosti od 900 tisuća kuna. Staza je izgrađena u neposrednoj blizini Kulturnog centra „Mato Lovrak“  u dužini od 600 metara, te pridonosi obogaćivanju ovog prostora prigodnim sadržajima u službi promocije i zaštite prirode, a s ciljem podizanja javne svijesti o važnosti očuvanja biološke raznolikosti šuma.

Stazu je otvorila zamjenica župana Marija Jungić i tom prigodom posebno naglasila povezanost zaštite prirodne baštine i turizma čiji razvoj Županija značajno podupire. Ravnateljica Lovrakovog centra Zvjezdana Galkowski smatra da novoizgrađena staza dodatno obogaćuje ovaj prostor i da će privući nove posjetitelje u Veliki Grđevac.

 „Staza prijatelja prirode“ se nalazi na području ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje te omogućuje edukaciju djece na zabavan i interaktivan način, prateći različite zone (zona zabave, zona škole u prirodi, zona ptice Bilogore i zona poplavnih šuma) koje se protežu ovom stazom.

Na ovaj način djeca saznaju o bioraznolikosti flore i faune,  važnosti šumskih ekosustava kao i o pticama ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje.

Više o projektu : https://www.zastita-prirode-bbz.hr/2020/07/27/staza-prijatelja-prirode/

 „Staza prijatelja prirode“ očekuje svoje posjetitelje !!!!