Staza prijatelja prirode

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije je nositelj projekta „Staza prijatelja prirode“ koji je financiran potporom na temelju Pravilnika o provedbi mjere 8 „Ulaganje u razvoj šumskih područje i poboljšanje održivosti šuma“, pod mjere 8.5 „ Potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine ( „Narodne novine “, broj 31/18 ) za provedbu tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

Cilj projekta je povećanja javne svijesti o važnosti očuvanja biološke raznolikosti šuma, a nalazi se  u  ekološkoj mreži Natura 2000, odnosno području očuvanja značajnom za ptice HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje ( POP – područje), na području Općine Veliki Grđevac. Projekt obuhvaća katastarsku česticu koja je u vlasništvu Hrvatskih šuma, a veže se na kulturno-edukativno-turistički centar „Centar Mato Lovrak“ koji je do sada predmetnu česticu koristio  kao „ Staza prijatelja prirode“ u funkciji edukacije i promicanja biološke raznolikosti šuma.

Javna stanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u sklopu prihvatljivih troškova predmetnog natječaja će urediti, obnoviti i nadogradi poučnu stazu „Staza prijatelja prirode“ u suradnji sa Javnom ustanovom razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije koja je konzultant u izradi i provedbi projekta.

Namjena „Staze prijatelja prirode“ je edukacija školske djece o važnosti bioraznolikosti šumskih ekosustava  i zaštićenog područja ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje  kao području očuvanja značajnom za ptice. Staza na interaktivan i djeci zabavan način prati prirodan okoliš šume skrećući pritom pozornost na rast drveća te ukupnu floru i faunu šumskog ekosustava ne mijenjajući pri tom značajno izgled ekosustava, a za uređenje je predviđen prirodni i ekološki prihvatljivi materijali.

Ukupna dužine planiranog uređenja staze je  oko 500 metara  kroz šumu sa počekom na rubnom dijelu Kulturno-umjetničkog centa ” Centra Mato Lovrak “. Edukativna staza prati četiri zone ; prva zona “zona zabave” sa postavljenim drvenim elementima za igru, druga zona “škole u prirodi” sa nadstrešnicama i klupama, treća zona ” Zona ptica Bilogore ” sa terasom i četvrta zona “Zona poplavnih šuma” sa uzdignutom drvenom stazom.

Financijska vrijednost projekta je 928.100,00 kn, a rok provedbe projekta je studeni 2024. godine. Intenzitet javne potpore iznosi sto posto od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela na iznos od 714.543,75 kn.

Otvorenje staze : https://www.zastita-prirode-bbz.hr/2022/09/07/otvorena-staza-prijatelja-prirode-u-velikom-grdevcu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : JU Priroda BBŽ

 

    

          

              .