Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije održala je 21. rujna 2022. godine predavanje o šišmišima u sklopu ciklusa predavanja i radionica „Mali koraci“ koji Dječji odjel Narodne knjižnice Petar Preradović održava u okviru programa „Zelene knjižnice“.

Cilj održanog predavanja je edukacija javnosti osobito onih najmlađih o važnosti šišmiša u prirodi, njihovoj ugroženosti i nužnosti zaštite ovih letećih sisavaca. Predavanju su prisustvovali učenici i učiteljice 3.a i 3.b razreda II. osnovne škole Bjelovar.

Zahvaljujemo svima na odazivu i zanimanju za ovu temu !