Završeni radovi na uređenju „Staze prijatelja prirode“ u Velikom Grđevcu. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije je nositelj projekta uređenja staze „Staza prijatelja prirode“  sa ciljem podizanja javne svijesti o važnosti očuvanja biološke raznolikosti šuma.

 „Staza prijatelja prirode“ se nalazi na području ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje u Općini Veliki Grđevac i direktno se veže na „Centar Mato Lovrak“ sa kojim staza predstavlja idealan nastavak edukacije i interpretacije područja kroz poveznicu suživota čovjeka i prirode.

Uređenoj stazi „Staza prijatelja prirode“ je primarna namjena edukacija djece o važnosti bioraznolikosti šumskih ekosustava  i ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje  kao područja očuvanja značajnog za ptice. Staza na interaktivan i djeci zabavan način prati prirodan okoliš šume sa skretanjem pozornost na rast drveća te ukupnu floru i faunu šumskog ekosustava ne mijenjajući pri tom značajno izgled ekosustava. Staza je dužine od šesto metara  kroz šumu i sastoji se od četiri zone. Prva zona “zona zabave” sadrži drvene elemente za igru, druga zona “zona škole  u prirodi” sa nadstrešnicama i klupama predviđena je za predavanja u prirodi, treća zona ” zona ptica Bilogore ” sa terasom i interpretacijom ptica koje se ciljane vrste očuvanja  u ekološkom mreži Bilogore prezentira važnost očuvanja područja koje ucrtano kao važno područje očuvanja u europskim kartama i četvrta zona “zona poplavnih šuma” sa uzdignutom drvenom stazom koja skreće pozornost na očuvanje poplavnih šuma kao važnih ekosustava.

Više o projektu : https://www.zastita-prirode-bbz.hr/2020/07/27/staza-prijatelja-prirode/

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________