Javna ustanova Priroda BBŽ je provela monitoring lastavica i piljaka na područja Bjelovarsko – bilogorske županije ove godine  28. lipnja 2022. godine na definiranim kvadrantima za Bjelovarsko-bilogorsku županije. Monitoring lastavica i piljaka Javna ustanova provodi od 2015. godine prema „Programu monitoringa lastavica i piljaka u Hrvatskoj“ ( Vlatka Dumbović Mazal, DZZP  i Vedran Lucić, Udruga Biom ). Svrha ovih monitoringa je utvrditi eventualne promjene u veličini populacija lastavica i piljaka kao i području  rasprostranjenosti. Prikupljenim podacima  možemo ocijeniti stanje očuvanosti lastavica i piljaka na određenom području sustavnim praćenjem istih područja.

Monitoringom 2022. godine obuhvaćeno je 17 kvadranata ( 1×1 km ) određenih prema Programu monitoringa za Bjelovarsko bilogorsku županiju ( od ukupno 51 kvadranata za BBŽ ) te je  zabilježeno  173 cjelovitih gnijezda lastavica i 6 cjelovitih gnijezda piljaka. Usporedbom ovogodišnjih podataka s podacima monitoringa proteklih godina jasno se može zaključiti da se broj gnijezda lastavica i piljaka smanjuje, a time i njihova populacija i područja rasprostranjenosti.

Pritisci i prijetnje vrsti :  Korištenje kemijskih sredstava u poljoprivredi smanjuje broj kukaca kojima se laste hrane. Također, nestanak stoke (osobito goveda) iz staja smanjuje i broj lastavica. Stoka u stajama osigurava toplinu lastavicama tijekom gniježđenja, a posredno i velik broj kukaca kojima se lastavice hrane. Ekstremne vremenske prilike (nagla zahlađenja i obilne, dugotrajne kiše tijekom sezone gniježđenja) smanjuju raspoloživost kukaca što uzrokuje ugibanje mladih te imaju negativan utjecaj na uspjeh gniježđenja lastavica . Očuvanje tradicionalne, ekstenzivne poljoprivrede ključno je za zaštitu lastavica u RH.