Što su to invazivne strane vrste ?

Strana vrsta je svaka vrsta koja prirodno ne obitava u određenom  ekosustavu već je u njega dospjela namjernim ili nenamjernim unošenjem. Strana vrsta se još naziva alohtona, nenativna, nezavičajna, egzotična, introducirana ili unesena vrsta.

Ukoliko strana vrsta svojim postojanjem, brzim rastom, razmnožavanjem i širenjem istiskuje domaće vrste te negativno utječe na bioraznolikost, usluge ekosustava, gospodarstvo i/ili zdravlje ljudi tada tu vrstu smatramo invazivnom.

Invazivne strane vrste predstavljaju jednu od glavnih prijetnji bioraznolikosti jer mijenjaju hranidbene lance koje čine zavičajne vrste, ometaju oprašivanja, pridonose izumiranju zavičajnih vrsta i općem smanjenju bioraznolikosti.

Svi smo čuli za izreku „bolje spriječiti nego liječiti“, a ona se osobito može primijeniti za invazivne strane vrste jer je najuspješniji način borbe protiv invazivnih vrsta sprečavanje njihovog unosa u prirodu. Zbog toga je najviše potrebno osvijestiti javnost o negativnom utjecaju invazivnih stranih vrsta i posljedicama njihovog puštanja u prirodu za opstanak biljnog i životinjskog svijeta kakvog danas poznajemo.

Prepoznavši problematiku invazivnih stranih vrsta za očuvanje bioraznolikosti ekosustava, Zavod za zaštitu okoliša i prirode pokrenuo je portal o invazivnim vrstama s ciljem pružanja informacija o invazivnim vrstama na nivou Republike Hrvatske. Na stranici www.invazivnevrste.hr  mogu se dobiti informacije o tome što su invazivne strane vrste, pregled zakonske legislative te preporuke za odgovorno ponašanje i prevenciju unošenja stranih vrsta u prirodu.

Ukoliko ste uočili strane i invazivne strane vrste u prirodi, možete njihove nalaze dojaviti putem web obrasca za dojavu nalaza na navedenoj stranici ili putem mobilne aplikacije Invazivne vrste u Hrvatskoj. Dojavom nalaza stranih vrsta, doprinijet ćete ranom otkrivanju novih stranih vrsta u Hrvatskoj te time spriječiti njihovo širenje i očuvati prirodu Hrvatske.