1. 05. 2024. Obilježavanje dana biološke raznolikosti i dana zaštite prirode uz BIOM i promatranje ptica na području ekološke mreže HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu

U zaštiti prirode 22. svibanj ima važnu ulogu jer se na taj dan obilježava Međunarodni dan biološke raznolikosti i dan zaštite prirode u RH. Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi ukazali na bioraznolikost kao globalnu vrijednost od neprocjenjivog značaja za sadašnje i buduće generacije te u spomen na usvajanje Konvencije o biološkoj raznolikosti, jednog od najvažnijih međunarodnih propisa u području zaštite prirode.

Ovogodišnji moto Međunarodnog dana bioraznolikosti je „Budi dio plana“ kao poziv na uključivanje šire zajednice u aktivnosti zaustavljanja gubitka bioraznolikosti i preokretanje negativnih trendova.

Protekle subote 18. svibnja Udruga Biom počastila nas je svojim dolaskom na području Info-edukativnog punkta Blatnica od kud je započeo obilazak ribnjaka i monitoring ornitofaune , uz stručno vodstvo i veliko znanje članova Bioma o pticama močvaricama, njihovom glasanju, zvučnom prepoznavanju ptica, ekologiji pojedinih vrsta, selidbi i dr. Osim tipičnih vrsta karakterističnih za močvarna staništa, mogli smo saznati i o pticama otvorenih staništa i šumskim vrstama ptica koje obitavaju u neposrednoj blizini ribnjaka. Dan je bio izrazito povoljan za promatranje ptica pa smo tako uočili velik broj vrsta što je razveselilo sve prisutne posebno članove Foto kluba Zagreb koji su snimili dobre fotke.

Područje rijeke Česme sa poplavnim šumama i ribnjacima u neposrednoj blizini (Siščani, Blatnica i Narta) stanište je brojnih ptica močvarica od kojih su mnoge ugrožene i rijetke. Zbog toga ovo područje pripada ekološkoj mreži NATURA 2000, HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu kao međunarodno važno područje za ptice (POP područje).  Područje je važno i za očuvanje vrsta i stanišnih tipova  HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica .