28.06.2023. Bjelovar

U prostorijama Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar održan je informativni događaj „EU FONDOVI – Nove prilike 2021. – 2027.“. Predstavljene su aktualne mogućnosti financiranja razvojnih projekata u okviru Kohezijske politike u financijskom razdoblju 2021.-2027. te posebno novih programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP). Bilo je riječi i o industrijskoj tranziciji, financijskim instrumentima, ITU Mehanizmu i ITU Bjelovar, urbanome razvoju, mogućnostima sufinanciranja projekata te iskustvima dosadašnjeg korištenja sredstava iz EU fondova.