30.06.2023. Park prirode Papuk

Prisustvovali smo radionici u sklopu Ugovora o pružanju usluge  „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“ u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“ Grupa predmeta nabave 12: „Izrada i razvoj programa praćenja za leptire s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja. Radionicu je vodio Hrvatski prirodoslovni muzej i udruga Hyla. Održan je u Kući panonskog mora u Parku prirode Papuk u Velikoj. Upoznati smo sa prijedlozima programa praćenja leptira na primjeru odabranih vrsta. Prezentirane su i metode utvrđivanja i praćenja njihova stanja te smo raspravljali pojedine dijelove programa praćenja. Osim predavanja imali smo i terenski prikaz prikupljanja podataka.