Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Bjelovarsko-bilogorske županije je 20. svibnja 2022. godine obilježila Dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode RH U Osnovnoj školi Čazma sa dva šesta razreda  predavanjem i radionicom o zaštićenim područjima i ekološkoj mreži Bjelovarsko-bilogorske županije.

Podsjetimo!

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi ukazali na bioraznolikost kao globalnu vrijednost od neprocjenjivog značaja za sadašnje i buduće generacije. Taj datum je spomen na usvajanje Konvencije o biološkoj raznolikosti jednog od najvažnijih međunarodnih propisa u području zaštite prirode, čiji je cilj očuvanje bioraznolikosti, održivo korištenje njenih komponenti te pravedna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz korištenja genetskih izvora.

Konvencija je stupila na snagu 29.12.1993., a obilježava se datumom 22. svibnja na spomen usvajanja teksta Konvencije o biološkoj raznolikosti 22.05.1992. Prema Konvenciji važnost bioraznolikosti očituje se u međuovisnosti svih živih organizama i njihovog uravnoteženog djelovanja kao ključa zdravlja planeta kao cjeline.

Hrvatska se kao potpisnica Konvencije od 7. listopada 1996. godine pridružila svijetu u nastojanjima očuvanja biološke raznolikosti i promicanja zaštite prirode. Hrvatski sabor je 2003. donošenjem Zakona o zaštiti prirode odredio da se 22. svibnja na Međunarodni dan biološke raznolikosti obilježava i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.