Kolege iz Međimurske prirode-Javna ustanova za zaštitu prirode i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije posjetili su 08. travnja 2022. godine naš „Info edukativni punkt Blatnica“ sa ciljem učenja prepoznavanja ptica po izgledu i pjevu. Obzirom na bogatstvo ornitofaune naše ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu kolege su odabrale za jedan od svojih treninga učenja o pticama u našem „Info edukativnom punktu Blatnica“. Lijep dan, velik broj uočenih i determiniranih ptica pomogao im je u učenju prepoznavanja ptica pa su najavili i ponovni dolazak.

 

Zadnje rezultate monitoringa ptica na području ekološke mreže možete pročitati i na našim „Publikacijama“  :

https://www.zastita-prirode-bbz.hr/wp-content/uploads/2022/05/Monitoring-ptica-na-podrucju-ekoloske-mreze-Ribnjaci-uz-Cesmu.pdf