U sklopu projekta „Čazma Natura“ provedeno je istraživanje ptica na području ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu. Nositelj projekta „Čazma Natura“ je Grad Čazma sa partnerima Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, TZ Grada Čazme i ŠRD Štuka Čazma ( više o projektu na :  https://cazma-natura.com.hr/ ).

Istraživanje je provodila Udruga Biom u periodu 2020-2021 godine, a područje monitoringa se odnosilo na područje očuvanja značajno za ptice ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu.

Cilj monitoringa je bio prikupiti podatke o prisutnosti ciljanih vrsta očuvanja ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Prikupili su se podaci o ciljanim vrstama iz porodice dijetlovki ( Piciformes ), grabljivica ( Accipitriformes ), sova ( Strigiformes ), rodarica ( Ciconiifornes ) i ostalih ciljanih vrsta ekološke mreže.

Monitoring ptica na području ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu