Tradicionalno prva roda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji vrača se u selo Siščani kraj Čazme u periodu između 20. i 24.veljače, ali ove godine je viđena prva roda u Gradu Čazmi 08. veljače 2022. Da li se samo odmarala na svom putu ili će se gnijezditi u našoj županiji nismo utvrdili ali ju svakako brojimo kao prvu rodu povratnicu  za 2022. godinu.

Populacija bijele rode u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je za sada stabilna, a rekordna godina po broju izleglih roda je bila 2017. godina kada je procijenjeno 472 izleglih ptića. Ukupan broj gnijezda bijele rode u Bjelovarsko-bilogorske županije , prama našem zadnjem monitoringu od 2021. godine, iznosi 257 gnijezda sa procjenom od 340 izleglih ptića. Svake godine Javna ustanova radi monitoring na 316 adresa u 130 naselja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Prema zadnjem monitoringu od 2021. godine „top pet“ mjesta sa najvećim brojem gnijezda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji su :

  1. Ivanovo Selo – 19 gnijezda
  2. Siščani – 16 gnijezda
  3. Veliki Zdenci – 11 gnijezda
  4. Galovac – 8 gnijezda
  5. mjesto dijele Grad Bjelovar i Orlovac Zdenački sa 6 gnijezda