Hrvatski sabor je 2003. godine donošenjem Zakona o zaštiti prirode proglasio da se 22. svibnja na Međunarodni dan biološke raznolikosti obilježava i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi ukazali na bioraznolikost kao globalnu vrijednost od neprocjenjivog značaja za sadašnje i buduće generacije. Taj datum je spomen na usvajanje Konvencije o biološkoj raznolikosti jednog od najvažnijih međunarodnih propisa u području zaštite prirode, čiji je cilj očuvanje bioraznolikosti, održivo korištenje njenih komponenti te pravedna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz korištenja genetskih izvora. Konvencija je stupila na snagu 29.12.1993., a obilježava se datumom 22. svibnja na spomen usvajanja teksta Konvencije o biološkoj raznolikosti.

Konvencija o biološkoj raznolikosti je globalno prihvaćen dokument jedan je od najvažnijih međunarodnih sporazuma i pravnih mehanizama za očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti koji obvezuje čovječanstvo.

Hrvatska se kao potpisnica Konvencije od 7. listopada 1996. godine pridružila svijetu u nastojanjima očuvanja biološke raznolikosti i promicanja zaštite prirode. Hrvatska se smatra jednom od najbogatijih zemalja Europe po bioraznolikosti. Uzrok tome je specifičan geografski položaj Hrvatske na razmeđi tri bio geografske regije od kojih svaku karakteriziraju osobiti ekološki, klimatski i geomorfološki uvjeti. Zakonom o zaštiti prirode u Hrvatskoj je zaštićeno do 2021. godine 408 područja na ukupno 7.529,64 km2 što čini 8,55 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske, a 19.02.2021. proglašen je novi, 12. po redu Park prirode Dinara.

Međunarodni dan bioraznolikost svake se godine posvećuje jednoj ključnoj temi vezanoj uz bioraznolikost kao što je poljoprivreda, klimatske promjene, invazivne strane vrste ili šume, 2021. godine slogan je „Mi smo dio rješenja # Za prirodu“