Javna ustanova Priroda BBŽ je provela monitoring lastavica i piljaka na područja Bjelovarsko – bilogorske županije ove godine u periodu od 24.svibnja do 25. svibnja 2021 na definiranim kvadrantima za Bjelovarsko-bilogorsku županije. Monitoring lastavica i piljaka Javna ustanova provodi od 2015. godine prema „Programu monitoringa lastavica i piljaka u Hrvatskoj“ ( Vlatka Dumbović Mazal, DZZP  i Vedran Lucić, Udruga Biom ). Svrha ovih monitoringa je utvrditi eventualne promjene u veličini populacija lastavica i piljaka kao i području  rasprostranjenosti. Prikupljenim podacima  možemo ocijeniti stanje očuvanosti lastavica i piljaka na određenom području sustavnim praćenjem istih područja.

Monitoringom 2021. godine obuhvaćeno je 17 kvadranata ( 1×1 km ) određenih prema Programu monitoringa za Bjelovarsko bilogorsku županiju ( od ukupno 51 kvadranata za BBŽ ) te je  zabilježeno  270 cjelovitih gnijezda lastavica i 32 cjelovitih gnijezda piljaka. Usporedbom ovogodišnjih podataka s podacima monitoringa proteklih godina jasno se može zaključiti da se broj gnijezda lastavica i piljaka smanjuje, a time i njihova populacija i područja rasprostranjenosti ( prilog 1 u nastavku )

Pritisci i prijetnje vrsti :  Korištenje kemijskih sredstava u poljoprivredi smanjuje broj kukaca kojima se laste hrane. Također, nestanak stoke (osobito goveda) iz staja smanjuje i broj lastavica. Stoka u stajama osigurava toplinu lastavicama tijekom gniježđenja, a posredno i velik broj kukaca kojima se lastavice hrane. Ekstremne vremenske prilike (nagla zahlađenja i obilne, dugotrajne kiše tijekom sezone gniježđenja) smanjuju raspoloživost kukaca što uzrokuje ugibanje mladih te imaju negativan utjecaj na uspjeh gniježđenja lastavica . Očuvanje tradicionalne, ekstenzivne poljoprivrede ključno je za zaštitu lastavica u RH.

         

     

Prilog 1. Usporedba  kvadranata :

2016. G 2018. G 2021. G
Rd. br. Procjene brojnosti Broj zabilježenih cjelovitih i broj aktivnih gnijezda piljaka, lastavica ili drugih vrsta lastavica u kvadrantu Broj zabilježenih cjelovitih i broj aktivnih gnijezda piljaka, lastavica ili drugih vrsta lastavica u kvadrantu Broj zabilježenih cjelovitih i broj aktivnih gnijezda piljaka, lastavica ili drugih vrsta lastavica u kvadrantu ?
Oznaka kvadranta     1 km² Broj zabilježenih odraslih piljaka, lastavica ili drugih vrsta lastavica u kvadrantu Broj zabilježenih odraslih piljaka, lastavica ili drugih vrsta lastavica u kvadrantu Broj zabilježenih odraslih piljaka, lastavica ili drugih vrsta lastavica u kvadrantu
Cjelovita gnijezda Zauzeta gnijezda Cjelovita gnijezda Zauzeta gnijezda Cjelovita gnijezda Zauzeta gnijezda
Piljak Lastavica Piljak Lastavica Piljak Lastavica Piljak Lastavica Piljak Lastavica Piljak Lastavica Piljak Lastavica Piljak Lastavica Piljak Lastavica
1 E4852N2567 1 6 1 11 1 11 2 8 4 11 1 4 2 10 5 11 2 4
2 E4873N2550 0 14 0 16 0 12 0 23 0 18 0 10 0 4 0 11 0 3
3 E4864N2540 0 28 0 30 0 23 0 54 0 30 0 26 0 38 0 27 0 19
4 E4868N2515 1 51 8 58 6 49 12 89 8 62 6 47 12 41 21 42 9 25
5 E4874N2514 0 12 0 10 0 10 0 16 0 17 0 8 0 10 0 17 0 7
6 E4869N2526 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1
7 E4886N2534 0 7 1 12 1 5 0 18 0 13 0 9 0 16 1 12 0 8
8 E4864N2522 0 25 0 24 0 17 0 28 0 20 0 9 0 14 0 18 0 7
9 E4880N2527 0 25 0 38 0 33 0 60 0 34 0 30 0 58 0 34 0 28
10 E4873N2548 0 25 0 32 0 32 0 48 0 39 0 17 0 30 0 34 0 14
11 E4864N2528 0 17 0 27 0 23 0 50 0 27 0 24 0 49 0 27 0 23
12 E4834N2531 0 3 0 2 0 2 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
13 E4879N2549 0 18 0 28 0 26 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
14 E4869N2523 0 1 0 2 0 1 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
15 E4874N2528 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 4 0 2 0 2
16 E4882N2522 0 15 0 21 0 17 0 36 0 21 0 16 0 26 0 21 0 13
17 E4862N2535 6 11 5 11 5 8 11 20 5 11 5 10 11 32 5 11 4 10
UKUPNO: 8 262 15 324 13 271 25 461 17 337 12 216 25 336 32 270 15 166