Procvale prve kockavice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji !

Početak nove vegetacijske sezone navještaju prve cvatuće biljke-proljetnice koje imaju važnu ulogu u ekološkim sustavima kao hraniteljice raznim kukcima. Glavni uzrok ugroženosti proljetnica je njihovo sakupljanje, uništavanje staništa, nestanak kukaca oprašivača, zarastanje travnjaka i širenje stranih invazivnih vrsta. Proljetnice su u Hrvatskoj zaštićene Zakonom o zaštiti prirode, a mnoge kojima prijeti izumiranje se nalaze i u Crvenoj knjizi  vaskularne flore Hrvatske.

Prema Zakonu o zaštiti prirode Republike Hrvatske zabranjeno je namjerno branje, rezanje, sječa, iskopavanje, uništavanje jedinki strogo zaštićenih vrsta biljaka, gljiva, lišajeva i algi iz prirode u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti u neznatnoj količini ili u mjeri koja neznatno utječe na stanje očuvanosti te vrste , te su predviđene kazne od 25.000,00 kn do 200.000,00 kn za pravne osobe i od 7.000,00 kn do 30.000,00 kn za fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Najpoznatije proljetnice su visibaba (Galanthus nivalis L.), jaglac (Primula vulgaris Huds.), kockavica (Fritillaria meleagris L.), pasji zub (Erythronium dens-canis L.), šafran (Crocus vernus L.) i sl.Šume i livade Bjelovarsko-bilogorske županije poprimile su proteklih dana šareni pokrivač od ovih krasotica. Zadnjih dana pojavile su se i prve kockavice (Fritillaria meleagris L.), rijetka zaštićena vrsta koja nažalost cvate na sve manje područja u Hrvatskoj.

… a prije svake ideje sakupljanja proljetnica ili kupovina njihovih buketića zapitajte se da li zaista želite ove vjesnike proljeća zadržati samo nekoliko dana u vazi, umjesto da čuvate našu bogatu prirodu i ostavite budućim naraštajima da im se dive i u budućnosti.