24.02.2021. Posjet župana Javnoj ustanovi Priroda BBŽ

Bjelovarsko-bilogorski župan g. Damir Bajs sa suradnicima posjetio je Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u prostorijama „Info edukativnog punkta Blatnica“. Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije  je informirala prisutne o projektima koje provodi i u kojima sudjeluje Javna ustanova na području Bjelovarsko-bilogorske županije, sa posebnim naglaskom na izradu planova upravljanja ekološkom mrežom na području Bjelovarsko-bilogorske županije u sklopu strateški važnog projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“  Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  u kojem je Javna ustanova suradnik.

Prezentacijom aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije ravnateljica je istaknula bogatstvo prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, zaštićenih područja i ekološke mreže, te važnost očuvanja prirode kroz suživot sa čovjekom, kao i važnost izrade planova upravljanja zaštićenim područjima i ekološkom mrežom kako bi njihova vrijednost ostala očuvana.

Župan g. Damir Bajs je naglasio : „Osobito bih volio vidjeti ono što se sada već i događa, to je spoj turizma i prirode, a sve u zaštiti onoga što imamo. Kao župan iskoristio sam priliku i prijavio niz projekata koji su vezani uz zaštićene dijelove prirode naše županije u Razvojni sporazum Bjelovarsko-bilogorske županije za koji se nadam da će biti sklopljen sa četiri županije sjevera i u ovom slučaju s Ministarstvom regionalnog razvoja i uz potporu Vlade. To su projekti koji bi značajno digli ukupnost mogućnosti korištenja područja ali i zaštite istoga. Nadam se da će se to i ostvariti, a strateški plan je jedan od okvira da se to i dogodi“.