23.02.2021. Povratak prve bijele rode u Bjelovarsko-bilogorsku županiju !

 

Tradicionalno prva roda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji vrača se u selo Siščani kraj Čazme u periodu između 20. i 24.veljače, pa tako ni ove godine nije propustila otvoriti sezonu gniježđenja i vratila se 23. veljače, prema dojavi mještana.

Selo Siščani je godinama bilo rekorder  po broju gnijezda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ali zadnjih nekoliko godina ga je prestiglo Ivanovo Selo. Siščani su specifični u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kao selo sa najvećem brojem gnijezda bijele rode na krovovima objekata ( prema zadnjem monitoringu od 2020. godine zabilježeno je 11 gnijezda na krovovima objekata i 4 gnijezda na električnim stupovima) , dok su u Ivanovom Selu sva gnijezda na električnim stupovima.

Populacija bijele rode u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je za sada stabilna, a rekordna godina po broju izleglih roda je bila 2017. godina kada je procijenjeno 472 izleglih ptića.

Prema zadnjem monitoringu od 2020. godine „top pet“ mjesta sa najvećim brojem gnijezda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji su :

  1. Ivanovo Selo – 18 gnijezda
  2. Siščani – 15 gnijezda
  3. Veliki Zdenci – 10 gnijezda
  4. Galovac – 8 gnijezda
  5. Staro Štefanje – 7 gnijezda