Godišnji plan aktivnosti za provedbu mjera zaštite, praćenje populacije i prstenovanja zaštićene vrste bijele bode (Ciconia ciconia L.) za razdoblje 2019/2020 na području Bjelovarsko-bilogorske županije provodile su Elektra Bjelovar i Elektra Križ tijekom veljače i ožujka 2020. godine. Godišnji plan aktivnosti je provedbeni dio „Sporazuma o suradnji pri provedbi mjera zaštite, praćenja populacije i prstenovanja strogo zaštićene vrste bijele rode (Ciconia ciconia L.)“ potpisanog 18. lipnja 2016. godine u Čigoću između Ministarstva zaštite okoliša i energetike , HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode županija na čijem području naseljava bijela roda.

Godišnji plan aktivnosti 2019/2020 izrađen je u suradnji nadležnih Elektri i nadležnih Javnih ustanova, a uz dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Prema planu za 2019/2020 godinu ugrađena su dvadeset i tri nova nosača na električnim stupovima za gnijezda bijele rode na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

       

foto : JU Priroda BBŽ