Hrvatski kandidat za Europsko stablo 2020 godine ginko iz Daruvara, kojeg lokalni stanovnici nazivaju Adam, plodna je inspiracija umjetnicima. Umjetničke radove na temu ginka ispred dvorca grofa Jankovića stvarale su generacije učenika, posebno zbog činjenice što je navedeni dvorac godinama služio kao osnovna škola od prvog do četvrtog razreda. Danas dvorac više nema tu namjenu, ali je ostao sa svojim stablima ginka muško Adam i žensko Eva inspiracija u stvaranju umjetničkih dijela svih oblika i svim naraštajima.

Posebno za natjecanje „Europsko stablo 2020. godine“ daroviti vrtičanci i učenici svih dobnih skupina Daruvarskih osnovnih škola napravili su veliki broj crteža  koji su tom prigodom izloženi u holu dvorca. Osim vrtića i škola u navedeno umjetničko oblikovanje uključile su se mnoge udruge i pojedinci kako bi predstavili svoje radove na temu ginka.

Dječjim radovima koji su izabrani 08.02.2020. u sklopu promocije ginka u Daruvaru i koji će predstavljati ginka tokom natjecanja u Bruxellesu, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Grad Daruvar dana 24.02.2020. zahvalili su autorima izabranih dječjih radova kojima je tom prigodom uručena zahvalnica Javne ustanove i prigodan poklon.

Dvadeset i jedno dijete vrtićkog i školskog uzrasta za dvanaest radova, primio je zahvalnicu  Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije uz prigodni poklon paket : vrećice medenjaka sa otiskom lista ginka koje je izradila Učenička udruga „KOMPA“ Ekonomske i turističke škole Daruvar , a donirala TZ Daruvar-Papuk , Javna ustanova je poklonila svakom od njih drveni privjesak u obliku lista ginka, vrećicu od tkanine sa unikatno oslikanim motivom lista ginka koje je izradila Ustanova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom Suvenir Arbor i  magnet-lutkicu Ginke Bilobić koju je izradila Udruga Ždralice. Osim djece, u izložbi i promociji ginka sudjelovale su razne udruge i škole, te je ukupno njih trinaest primilo Zahvalnicu za sudjelovanje.