Prema dojavi mještana sela Siščani vratila se prva bijela roda u našu županiju već 20. veljače 2020. godine. Svake godine u ovo selo bijela roda se vraća iznimno rano, prije ostalih pripadnika svoje vrste što govori o posebnosti ovog kraja. Selo Siščani je specifično u našoj županiji po tome što je to selo sa najvećim brojem gnijezda na krovovima objekata i to čak 11 gnijezda  na krovovima objekata  i 5 na električnim stupovima ( prema zadnjem monitoringu 2019. g.  ), dok su u Ivanovom selu sva gnijezda na električnim stupovima.

Prema zadnjem monitoringu od 2019 g. „top pet“ mjesta sa najvećim brojem gnijezda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji su:
1. Ivanovo Selo – 17 gnijezda
2. Siščani – 16 gnijezda
3. Veliki Zdenci – 10 gnijezda
4. Galovac – 9 gnijezda
5. Staro Štefanje – 6 gnijezda