Javna ustanova je obnovila edukativne table u regionalnom parku Moslavačkoj gori : Kamenolom Samarica i Kamene kugle Moslavačke gore. Zbog izloženosti utjecaju vremenskih uvjeta, edukativne table koje su postavljene sa proglašenjem regionalog parka Moslavačka gora počele su  propadati te su zahtijevale brzu obnovu.