Projekt „Zeleni vrtovi Poilovlja“ službeno je predstavljen u Hotelu Garić u Garešnici 25.travnja 2019. godine. Projekt je ostvario pravo na dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu projekta „ Promicanje održivog razvoja prirodne baštine “ – poziv u okviru  prioritetne osi 6 Operativnog programa „ Konkurentnost i kohezija 2014-2020 ”- „ Zaštita okoliša i održivost resursa ”, specifičnost cilja 6c2 „ Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine ” Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta je  Grad Garešnica, a partneri na projektu su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Turistička zajednica Sjeverna Moslavina.

Više o projektu :

https://garesnica.eu/index.php/zeleni-vrtovi-poilovlja.html

http://www.zastita-prirode-bbz.hr/eu-projekt-grad-garesnica.html