Kolege Javne ustanove Međimurska priroda objavili su knjigu sažetaka stručnog skupa na temu  “Turizam promatranja ptica u kontinentalnoj Hrvatskoj-stanje i mogućnosti razvoja” koji je održan u organizaciji Javne ustanove Međimurska priroda uz podršku Međimurske županije, Parka prirode Lonjsko polje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije, 31.siječnja 2019. godine u Hotelu Park u Čakovcu.

Kao sudionici skupa donosimo knjigu u prilogu.

Knjiga_sazetaka_travanj2019