UKLJUČITE SE U AKCIJU

U sklopu nacionalnog sustava praćenja stanja biološke raznolikosti 2005. godine pokrenuta je akcija praćenja stanja kockavice u suradnji sa osnovnim i srednjim školama. 2009. godine uključile su se i škole Bjelovarsko-bilogorske županije. Pokazalo se da su profesori  i učenici vrijedna suradnička skupina u prikupljanu podataka o ovoj ugroženoj vrsti.

Kockavica je ugrožena biljna vrsta u Hrvatskoj i kao takva strogo zaštićena  temeljem Zakona o zaštiti prirode, a zbog nestanka staništa brojnost joj se smanjuje. Dosadašnjim aktivnostima u sklopu ove akcije, uz pomoć profesora i učenika prikupljeni su vrijedni podaci o rasprostranjenosti i brojnosti ove vrste.

Akcija će trajati tijekom mjeseca travnja 2024. godine, a predviđa obilazak lokaliteta na kojima vrsta raste te prebrojavanje jedinki i određivanje populacije standardnim metodama opisanim u Priručniku za inventarizaciju i praćenje stanja vaskularne flore.

Sudionici akcije do sada:

Osnovna škola I. N. Jemeršića Grubišno Polje

Osnovna škola Čazma

Osnovna škola  Veliko Trojstvo

Osnovna škola  Velika Trnovitica

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Bjelovarsko-bilogorske županije,

Milana Novačića 13, Čazma,

e-mail: info@zastita-prirode-bbz.hr

tel/fah 043 227 088

mobitel:099 2302 760

dzzp formulari priručnik