13.12.2023. Prisustvovali smo edukativnoj radionici o suzbijanju trovanja koja se provodi u sklopu Balkan Detox LIFE projekta i njegove aktivnosti „Uspostava nacionalnog edukativnog programa za suzbijanje trovanja“. Radionica je provedena sa ciljem informiranja djelatnika javnih i privatnih službi o ispravnom postupanju u slučaju nezakonite upotrebe otrova protiv divljih životinja. U sklopu radionice predstavljen je Standardizirani protokol za koordinaciju djelovanja u slučaju nezakonite upotrebe otrova i drugih nezakonitih i kažnjivih radnji protiv divljih životinja.