Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije donijelo je Odluku o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Pakra i Bijela na javnu raspravu.

Ovim  Odlukama omogućuje se sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izrade Plana upravljanja područjem ekološke mreže Pakra i Bijela.

Javni uvid u prijedlog Plana upravljanja područjem ekološke mreže Pakra i Bijela (u daljnjem tekstu: Prijedlog) započet će 01. ožujka 2023. godine i trajat će do 30. ožujka 2023. godine.

Javni uvid u Prijedlog može se dobiti svakog radnog dana od 8:00 do 13:00 u prostorijama:

  • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u Čazmi, Milana Novačića 13.
  • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska ulica 7, 34000 Požega.

Uvid u Prijedlog može se dobiti na internetskim stranicama:

Za vrijeme trajanja javnog uvida, prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti dostavljaju se, zaključno s danom završetka javnog uvida, na sljedeće načine:

  • upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu javnog uvida,
  • dati u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • dostaviti zaključno s danom javne rasprave u pisanom obliku na adrese :
  • elektronske pošte: info@zastita-prirode-bbz.hrprirode@pszupanija.hr
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Milana Novačića 13, 43240 Čazma,
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska ulica 7, 34000 Požega,

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnom uvidu.

Javno izlaganje održat će se dana 13. ožujka 2023. godine ( ponedjeljak ) u Garešnici, u Hotelu Garić na adresi Kolodvorska ulica 1, 43280 Garešnica s početkom u 10:00 sati.

Obavijest o javnom uvidu u prijedlog Plana upravljanja područjem ekološke mreže Pakra i Bijela

Odluka o upućivanju prijedloga PU 085 na javnu raspravu-JU BBŽ

Prijedlog plana upravljanja područjem ekološke mreže Pakra i Bijela ( PU 085 )