Čuvarska služba Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije ne miruje iako je dio ptica otišao na svoj selidbeni put. Tokom listopada i studenog najviše su u problemima bile ptice grabljivice. Prema dojavama nalaznika prevezene su četiri grabljivice u zoo na liječenje i zbrinjavanje, a prilikom prvih pregleda i privremenog zbrinjavanja za neke od njih, kao i uvijek priskočila je u pomoć  Karaula veterinarska ambulanta d.o.o. Osim grabljivica u centru pažnje našao se i jedan labud ali za njega se ispostavilo da se samo izgubio.

 

 

 

Foto : JU Priroda BBŽ