Povjerenstvo za utvrđivanje prava naknade vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijele rode prema projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ u 2021. godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije, utvrdilo je da pravo na naknadu za 23 gnijezda.

Naknada je isplaćena 10. studenog 2021. godine vlasnicima objekta sa gnijezdom bijele rode u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Trošak naknade na području Bjelovarsko-bilogorske županije je financiran zajedničkim projektom „Zaštita i očuvanje bijele rode“ u kojem sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u udjelu financiranja 50 % x 50 %.

 

     

   

Foto : JU Priroda BBŽ