Trening- terenske vještina za upravljanje zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže održan je od 25. do 27.10.2021. godine u Nacionalnom parku Paklenica, u okviru projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Trening je dio programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode i provodi se u sklopu elementa 2 OPKK projekta. Namijenjen djelatnicima javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, koji učestalo rade na terenu, u prirodi na poslovima nadzora, praćenja stanja prirode, vođenja posjetitelja, organiziranja sportskih aktivnosti i slično.

Glavni čuvar prirode JU Priroda BBŽ je prošao trening u kojem je učio o osnovama spelologije, planinarstva, alpinizma kao i orijentacijom u prostoru, te sportovima koji se mogu događati u zaštićenom području i području ekološke mreže. Predavanja su obuhvatila i propise od interesa za organizirano kretanje po terenu kao i vođenje skupina u prirodi. Izveden je i praktični dio, vježba snalaženja u prostoru, vođenja grupe u prirodi kao i aktivnost višednevnih izleta i noćenja u prirodi. Zadnji dan predavanja obuhvatio je moguće opasnosti te postupanje u slučaju nesreće, pružanje prve pomoći u planinama i neurbanim područjima te vrste transporta unesrećene osobe.

  

   

   

      

Foto : JU Priroda BBŽ