Geološku baštinu regionalnog parka Moslavačka gora čine i kamenolomi koji predstavljaju „put u središte Zemlje“ o čemu govori i Geološko-petrološka studija lokaliteta Pleterac na Moslavačkoj gori izvršitelja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta iz Zagreba koja je nastala financiranjem iz projekta „Čazma Natura“ ( više o projektu na : https://cazma-natura.com.hr/ ).

… „ Magma iz koje nastaje granit svoj život započinje negdje u Zemljinoj kori, uglavnom na dubinama većim od 25 km. Kako je manje gustoće od čvrstih stijena koje ju okružuju, ona se nakon nastanka počinje probijati iz izvorišta prema površini, a na tom putu nalazi čvrste stijene koje su ponekad vrlo ozbiljna prepreka. S vremena na vrijeme magma ipak uspije otkinuti veće ili manje fragmente tih stijena koji postaju njezini „zarobljenici“ -enklave ili ksenoliti- koje nam magma nosi prema površini i koje tako postaju „prozor“ u nekada vrlo aktivan i užareni svijet pod našim nogama.“… ( Geološko-petrološka studija lokaliteta Pleterac na Moslavačkoj gori, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, prosinac 2019.)

Studija :

izvjestaj_CN_Pleterac_sluzbeni_print_compressed

 

Foto JU Priroda BBŽ :