Javna ustanova Priroda BBŽ provela je monitoring bijele rode ( Ciconia ciconia L.) na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu u periodu od 14. do 21. lipnja 2021. godine. Monitoring je obuhvatio 130 naselja sa 316 adresa, sve lokacije su fotografirane i utvrđeno je postojanje 258 gnijezda bijele rode na području Bjelovarsko-bilogorske županije, što je 18 gnijezda više nego lani ( 12 je novo izgrađenih bez nosača na električnom stupu i 6 gnijezda koja su izgrađena na praznim nosačima ). Smještaj postojećih gnijezda u 2021. godini : električni stup – 226, krov – 24, dimnjak – 6, stablo – 1, silos – 1 .

Procjena broja gnijezda sa izleglim ptićima ( procjena iz tla ) je 164 gnijezda. Uspješno gniježđenje je na 64 % postojećih gnijezda s prosjekom od 2,08 ptića po gnijezdu.  Broj mladih ptića bijele rode procijenjen je s tla i za 2021. godinu iznosi 341 ptića. Kako je procjena broja mladih izvršena s tla taj broj može varirati i može biti veći. Ove godine rekorderi sa 4 ptića na 8 gnijezda i 3 ptića na 46 gnijezda, koliko smo mogli procijeniti sa sigurnošću sa tla, iako sumnjamo da je na nekim gnijezdima bilo i više ptića..

Iako početak gniježđenja nije izgledao obećavajuće zbog ponovnog zahlađenja i snijega koji je pao u vrijeme kada su rode nesle jaja kao što se desilo i lani, godina je ipak bila uspješna po broju izleglih roda. Ove godine je duplo više mladih roda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nego 2019. godine kada je procijenjeni  broj izleglih ptića  iznosio svega 168 i tu godinu bilježimo kao najlošiju godinu od kada provodimo monitoring. Rekordna godina po procjeni broja izleglih ptića od kada Javna ustanova vrši monitoring je 2017. godina kada je procijenjeno izleglih 472 mladih ptića.

Populacija bijele rode u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je stabilna iako je vidljivo je da se smještaj gnijezda na električnim stupovima  svake godine povećava u odnosu na broj gnijezda na objektima. Ipak moramo napomenuti da se ove godine za razliku od proteklih godina broj gnijezda na objektima nije smanjio, odnosno ostao je isti kao i lani.

Top šest ( proteklih godina smo imali top pet, ali ove godine rezultati su tako blizu da smo se odlučili na top šest ) mjesta Bjelovarsko-bilogorske županije sa najvećim brojem gnijezda u 2021. godini :

  1. Ivanovo Selo – 19 gnijezda
  2. Siščani – 16 gnijezda
  3. Veliki Zdenci – 11 gnijezda
  4. Galovac – 8 gnijezda
  5. Orlovac Zdenački i Bjelovar ( centar, bez prigradskih naselja) – 6 gnijezda
  6. Donja Rašenica, Gornji Sređani, Severin i Staro Štefanje – 5 gnijezda