Javna ustanova darovala vozilo HGSS-u Stanici Bjelovar

Predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima Bjelovarsko-bilogorske županije gospodin Zlatko Barila je 20. studenog 2020. godine, u prisustvu Bjelovarsko-bilogorskog župana gospodina Damira Bajsa, uručio ključeve službenog vozila Javne ustanove Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici Bjelovar.

Odlukom Upravnog vijeća Javne ustanove, uz prijedlog i suglasnost izvršnog tijela osnivača Javne ustanove-župana g. Damira Bajsa, Javna ustanova je darovala službeno vozilo Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Bjelovar.

Javna ustanova je projektom „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ ( KK.06.5.2.03.) financiranog bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda operativnog programa „Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020., specifičnog cilja 6iii 2.1. „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću“ ( više o projektu na https://www.zastita-prirode-bbz.hr/2020/09/08/1085/  ) dobila 2020. godine novo službeno vozilo. Da bi vozilo ostalo iskorišteno kao i do sada, dosadašnje službeno vozilo Javne ustanove dobilo je korisnu namjenu u HGSS-u , gdje svojim specifikacijama odgovara i budućoj namjeni.