Isplata naknada vlasnicima objekata s gnijezdom bijele rode

Povjerenstvo za utvrđivanje prava naknade vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijele rode prema projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ u 2020. godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije, utvrdilo je da pravo na naknadu za 22 gnijezda.

Naknada je isplaćena 26. listopada 2020. godine vlasnicima objekta sa gnijezdom bijele rode u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Trošak naknade na području Bjelovarsko-bilogorske županije je financiran zajedničkim projektom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u udjelu 50 % x 50 %

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije monitoringom bijele rode u 2020. godini utvrdila je da na području Bjelovarsko-bilogorske županije ima trenutno 237 gnijezda sa smještajem gnijezda na :

  • električnom stupu : 205
  • krov objekta : 24
  • dimnjak objekta : 6
  • stablo : 1
  • silos : 1