Uočene prstenovane ptice na ribnjacima Siščani i Blatnica

Projektom „Čazma Natura“ financira se dvogodišnje provođenje istraživanja ornirofaune na području ekološke mreže HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu. Nositelj projekta je Grad Čazma, a Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode je partner u projektu.

U sklopu svojih projektnih aktivnosti Javna ustanova je uključena u istraživanje i komunikaciju za istraživačima ornitofaune na ribnjacima , stoga donosimo neke od zanimljivosti sa terena :

Udruga BIOM i Javna ustanova za zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije na polovici su provođenja dvogodišnjeg projekta istraživanja ornitofaune na širem području ribnjaka Sišćani i Blatnica.

Istraživanje se provodi praćenjem brojnosti noćnih i dnevnih vrsta ptica, pa su tako zabilježene nešto rjeđe vrste kao što su siva štijoka, crnogli gnjurac ili ugrožene vrste poput patke žličarke i blistavog ibisa. No, u odnosu na proteklih 15-tak godina promatranja ptica, ove godine možemo izdvojiti zapažanje dvije prstenovane jedinke, čije je porijeklo provjerio Zavod za ornitologiju pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

 Prvo je 11. srpnja 2020. fotografiran veliki vranac, pripadnik vrste koja je tokom prošlog stoljeća bila ugrožena isušivanjem močvara kanaliziranjem rijeka i pretvaranjem nekadašnjih mrijestilišta riba u velika ribogojilišta. Nakon uspostavljanja njihove međunarodne zaštite od izlovljavanja, pomno se prati njihov polagani oporavak i rasprostiranje, pa je utvrđeno da je primjerak s bijelim prstenom AYX prstenovan 29.4.2019. kao ptić na stablu u samom središtu nedavno restauriranog močvarnog dijela mađarskog nacionalnog parka Balatonsko gorje, nekoliko kilometara jugozapadno od jezera Balaton.

 Nadalje, 10. listopada 2020. fotografiran je crvenokljuni labud sa crvenim prstenom AKY. Radi se o vrsti koja je svoje područje rasprostiranja proširila u naše krajeve tokom devedesetih godina iz ne sasvim jasnih razloga, ali koji također mogu biti povezani s ranije spomenutim ljudskim zahvatima u okoliš. U svakom slučaju ovaj primjerak prstenovan je 10. kolovoza 2018. na rijeci Ljubljanica u mjestu Vrhnika, na rubu parka prirode Ljubljansko branje, 20-tak kilometara jugozapadno od Ljubljane.

Važnost uočavanja prstenovanih ptica dolazi do izražaja kada se zna da se u prosjeku uoči tek jedan prsten nakon prstenovanja 10.000 ptica raznih vrsta i veličina. Pored modernih GPS tehnologija za praćenje kretanja pojedinih primjeraka, prstenovanje velikog broja ptica važno je i zbog proučavanja značajnog dijela populacije za vrijeme cijelog postupka.

 Nadajmo se da će možda u nekoj budućnosti u okolnim zemljama biti primijećene ptice prstenovane na ribnjacima Sišćani i Blatnica, koji su trenutno unutar ekološke mreže Natura2000. Do tada, ako primijetite prsten na živoj, ozlijeđenoj ili uginuloj ptici, javite Javnoj ustanovi, Udruzi BIOM ili direktno Zavodu za ornitologiju.“ ( Darko Podravec, udruga Biom )

Foto Darko Podravec