Međunarodni dan bijele rode (Ciconia ciconia)

Međunarodni dan bijele rode obilježava se 24. kolovoza sa ciljem s povećanje svijesti javnosti o važnosti zaštite i očuvanja ove ugrožene vrste. Opstanak bijele rode ovisi o očuvanju tradicionalne poljoprivrede i života na selu, vlažne livade i poljoprivredno zemljište koji se koristi na tradicionalan način pruža najviše hrane za bijelu rodu. Bijela roda  ugrožena zbog promjene staništa do kojih dolazi zbog moderniziranja poljoprivrede, isušivanja vlažnih područja, prenamjene pašnjaka ili njihovog napuštanja, te upotrebe pesticida.

Bijela roda je simbol očuvanih prirodnih staništa i tradicionalnih krajolika, zdravog života, tla, vode i čistog okoliša, stoga je briga i očuvanje ove vrste od izuzetnog značaja. Bijela roda je u  Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta, nalazi se u crvenoj knjizi ptica Hrvatske i zaštićena je međunarodnim konvencijama.

Bjelovarsko-bilogorska županija je sa oko 240 gnijezda bijele rode na samom vrhu  po brojnosti bijele rode u  Hrvatskoj .

Top pet mjesta sa najvećim brojem gnijezda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji:

  1. Ivanovo Selo – 17 gnijezda
  2. Siščani – 16 gnijezda
  3. Veliki Zdenci – 10 gnijezda
  4. Galovac – 9 gnijezda
  5. Staro Štefanje – 6 gnijezda

Foto : Davor Kirin