Potvrđeno gniježđenje žilčarki na ribnjacima uz Česmu

Projektom „Čazma Natura“ financira se dvogodišnje provođenje istraživanja ornirofaune na području ekološke mreže HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu. Nositelj projekta je Grad Čazma, a Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode je partner u projektu.

U sklopu svojih projektnih aktivnosti Javna ustanova je uključena u istraživanje i komunikaciju za istraživačima ornitofaune na ribnjacima , stoga donosimo neke od zanimljivosti sa terena :

ISTRAŽIVANJE DRONOM OTKRILO JE VRIJEDNE NALAZE NA ČESMI I VRANSKOM JEZERU

 Kad nešto znamo o vrstama na nekom području, spoznajemo njegovu istinsku vrijednost i prema tome krojimo odgovarajuće mjere zaštite kako bi se te vrste na njima i očuvale.

Istraživanje pojedinih vrsta ptica između ostalog uključuju različite tehnike poput noćnog rada za vrste koje se oglašavaju noću, ili označavanje GPS odašiljačima i njihovo praćenje putem satelita, ili snimanje dronom kolonija koje su teško ili potpuno nepristupačne sa zemlje. Neke su kolonije ptica možda čak i dostupne, ali dron ih ne uznemiruje toliko koliko ljudi koji izvrše “desant” na koloniju.

Udruga Biom godinama provodi noćna i druga istraživanja. Posljednjih nekoliko godina ovladali smo i tehnikom satelitskog praćenja ptica, a od ove godine značajnije provodimo snimanja dronom.

Takvim načinom istraživanja pratili smo dvije kolonije ptica u gustim nepristupačnim močvarnim predjelima. Tako smo dronom snimali područje ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu u suradnji s Gradom Čazmom, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelom prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i našim članom Darkom Podravcem, te područje Parka prirode Vransko jezero koje je također u obuhvatu ekološke mreže, a u suradnji s a u suradnji s nadležnom Javnom ustanovom.

Tehnika snimanja dronom donijela je brojne važne rezultate. Između ostalog, zahvaljujući dronu, otkrili smo novu koloniju žličarke (Platalea leucorodia) u Hrvatskoj, koja je tek četvrta na području naše zemlje. Žličarku smo otkrili u mješovitoj koloniji s različitim vrstama čaplji na Ribnjacima uz Česmu.

Također, zahvaljujući novom načinu istraživanja, na Vranskom jezeru potvrđena je stabilna jedina (redovita) kolonija malog vranca (Phalacrocorax pygmeus) u Hrvatskoj.

Riječ je o iznimno ugroženim vrstama gnjezdarica jer se njihove populacije broje u svega nekoliko desetaka gnijezdećih parova. Koristi ovakve tehnike istraživanja dronom su višestruke. U prvom redu, kad nešto znamo o vrstama na nekom području, spoznajemo njegovu istinsku vrijednost i prema tome krojimo odgovarajuće mjere zaštite kako bi se te vrste na njima i očuvale.

        

 Mješovita kolonija čaplji i žličarki na području ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu  “

 Udruga Biom , objava preuzeta sa: https://www.biom.hr/vijesti/foto-istrazivanje-dronom-otkrilo-je-vrijedne-nalaze-na-cesmi-i-vranskom-jezeru/