Javna ustanova je i ove godine provela „ Akciju prebrojavanja  kockavice  ( Fritilaria meleagris L. ) “  ali na žalost prvi put bez sudjelovanja naših višegodišnjih suradnika  učenika OŠ Veliko Trojstvo i OŠ Čazma zbog pandemije COVID-19 virusa. Iako se nismo vidjeli i ove godine smo bili u kontaktu sa svojim vrijednim suradnicima OŠ Veliko Trojstvo i OŠ Čazma. Nastavnica biologije OŠ Čazma, Ivana Moguš nas je odvela na lokacije koje je ona do sada samostalno pratila, a učenici koji žive u blizini poznatih lokaliteta su u svoje e-herbarije mogli fotografirati ovu rijetku vrstu i podijeliti sa kolegama.

Javna ustanova je provedena monitoring na deset lokaliteta u periodu od 13.-18.03.2020  :

  • šumski lokaliteti na području Česma šume, Dereza , Čazma Vustje i Čazma šuma-zapad
  • livade na području Narte, Velika Jasenovača, Gornja Rašenica, Končanica , Galovac i Međurača

Tokom monitoringa  zabilježeno dvadeset i dva kvadranata, a izbrojeno je  preko sedamsto kockavica. Područje Gornje Rašenice i Narte je za sada evidentirano kao područje sa najvećom gustoćom populacije, a sa velikom populacijom odlikuju se i lokaliteti u Velikoj Jasenovači , Česma šume i  Međurača

 

Podsjetimo !

Proljeće predstavlja početak nove vegetacijske sezone, prestanak zimskog mirovanja i buđenje prirode. Prve biljke koje cvatu nakon zime su proljetnice, koje iako ne predstavljaju skupinu međusobno srodnih biljaka imaju zajedničku karakteristiku da cvatu u proljeće, odnosno na samom početku vegetacijske sezone, prije drugih biljaka. Proljetnice imaju važnu ulogu u ekološkim sustavima jer cvatu prve i predstavljaju važan izvor peluda i nektara kukcima. U posljednjim desetljećima čovjekov pritisak na prirodu postaje sve veći, a proljetnice postaju sve ugroženije čovjekovim djelovanjem. Glavni uzrok ugroženosti proljetnica je sakupljanje u prevelikim količinama, uništavanje staništa, nestanak oprašivača (pčela, bumbara), sukcesija (zarastanje travnjaka) te strane invazivne vrste. Sakupljanje cijelih biljaka dovodi do njihovog trajnog uklanjanja sa staništa čime se utječe na veličinu njihovih prirodnih populacija.

Kockavica (Fritillaria meleagris L.) je biljka iz porodice ljiljana, zeljasta trajnica koja se u proljeće razvija iz lukovice sa velikim cvjetovima crveno-smeđe boje sa svjetlijim i tamnijim šarama koje tvore uzorak šahovnice od čega potječe i hrvatski naziv vrste – kockavica ili močvarni tulipan. Može narasti do 30 centimetara visine, a najduži zabilježeni vijek je 30 godina, ali tek od 5 godine života počinju stvarati cvjetove. Rasprostranjena je na području sjeverozapadne i istočne Hrvatske na vlažnim livadama, u riječnim dolinama te svijetlim, otvorenim i vlažnim šumama i šikarama. Kockavica je vrsta kojoj prijeti izumiranje, zaštićena je Zakonom o zaštiti prirode kao strogo zaštićena vrsta te se nalazi u Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske.

 

foto: JU Priroda BBŽ