U sklopu projekta „Čazma Natura“  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u suradnji s Centrom za kulturu Grada Čazme obilježila je jedan važan datum u zaštiti prirode, a to je Svjetski dan vlažnih (močvarnih) staništa.

Dan močvarnih staništa obilježava se svake godine 2. veljače u spomen na Ramsarsku konvenciju koja je održana 2. veljače 1971. u iranskom gradu Ramsaru. Konvencija je nastala kao plod borbe za zaštitu močvara, a dan usvajanja konvencije proglašen je Međunarodnim danom zaštite vlažnih staništa. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju močvarnih staništa. Do sada joj je pristupilo 169 država, koje su čak 2250 područja proglasila vlažnim područjima od međunarodnog značaja i koji ukupno zauzimaju površinu od 2 149 748 km2.

Ove godine Dan vlažnih staništa obilježava se pod temom „Vlažna staništa i bioraznolikost“, a Javna ustanova je održala  predavanje na tu temu s posebnim naglaskom na značaj močvara u bioraznolikosti, kao i o bioraznolikosti vlažnih područja Grada Čazme. Predavanju su prisustvovali učenici 5. i 6. razreda Osnovne škole Čazma, a nakon toga učenici su razgledati i izložbu fotografija Davora Kirina na temu „Voda i vodena staništa“ koja se još uvijek može pogledati u prostoru centra za kulturu Grada Čazme.