Zimsko prebrojavanje ptica vodarica (International Waterbird Census, IWC) organizira svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja Wetlands International, a cilj ovog dugogodišnjeg projekta je bolje razumijevanje ugroženosti vrsta i staništa kroz monitoring brojnosti ptica na vodenim površinama. IWC se svake godine odvija u 143 zemlje svijeta sredinom mjeseca siječnja. Akcija je volonterskog karaktera i u Hrvatskoj se odvija već 50 godina. Mjesec siječanj je pogodan za prebrojavanje vodarica jer je najhladniji mjesec u godini, te se smatra da su do tada sve ptice vodarice na svojim zimovalištima, pa je na tim mjestima njihova koncentracija najveća. Također, ptice tada još nisu započele s proljetnom seobom te zbog toga neće doći do dvostrukog prebrojavanja.

Javna ustanova Priroda BBŽ sudjeluje u ovoj akciji zimskog prebrojavanja ptica od 2017. godine, pa je tako i ove godine zajedno s Darkom Podravcem, članom Bioma i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, IWC proveden na području ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu i HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica.