Močvarna staništa odnosno šaranski ribnjaci imaju važnu ulogu u očuvanju  bioraznolikosti biljnog i životinjskog svijeta, a posebice u očuvanju ptica močvarica. Od 2010. godine na ribnjacima Siščani i Blatnica gospodin Darko Podravec,  koji je član  Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, provodi monitoring ptica. Područje pripada ekološkoj mreži Natura 2000, HR1000009 Ribnjaci uz Česmu koje je područje očuvanja značajno za ptice. Darko Podravec je  u šest obilazaka (u periodu od ožujka  do listopada) obišao 8 ploha ribnjaka te je utvrdio da se  broj zapaženih ptica povećao i sada iznosi 144 vrste, a od toga su 55 Natura vrste.

Ptice Siščani i Blatnica 2010-2019