U „Info edukativnom punktu Blatnica“ u subotu 06.04.2019. održano je uvodno predstavljanje treninga „Prepoznavanje ptica Bjelovarsko-bilogorske županije“. Predstavljanje treninga je provedeno prema objavljenom programu treninga u pozivu. Stručna suradnica Javne ustanove Priroda BBŽ, Melita Medać Radić je održala predavanje o važnosti područja očuvanja značajnog za ptice – ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu,  a  trening je predstavio g. Darko Podravec član Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode i Udruge Biom .

  1. Darko Podravec će provoditi trening prepoznavanja ptica tokom travnja i svibnja na još tri lokacije : šumski kompleks Česma , poljoprivredno stanište Staro Štefanje i ribnjak Blatnica. Završni sastanak će se održati u rujnu.

 

Ukoliko se još netko želi priključiti treningu može se još prijaviti do 11.04.2019. na e-mail info@zastita-prirode-bbz.hr

Izvještaj uvodnog treninga