Prema našim saznanjima prva roda u našoj županiji je uočena u Ivanovom Selu početkom ožujka. Iako svake godine prvu povratnicu dočekujemo u Siščanima koja se redovito vračala oko 25. veljače ove godine nismo uočili da se vratila tako rano kao i inače.

Ivanovo Selo je prema podacima monitoringa Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije od 2018. godine selo sa najvećim brojem rodinih gnijezda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, evidentirano je 18 gnijezda.

 

Prema objedinjenim podacima Ministarstva zaštite okoliša i energetike za cijelu Hrvatsku Bjelovarsko-bilogorska županija je na drugom mjestu po broju gnijezda bijele rode (Ciconia ciconia L.), na prvom mjestu je Sisačko-moslavačka županija.

 

Prema zadnjem monitoringu bijele rode od 2018. godine Javna ustanova je utvrdila da na području naše županije godine postoje 234 gnijezda gdje su na 173 gnijezda uočene mlade rode izlegle 2018. godine. Opažanje broja mladih je izvršeno sa tla tako da je to procijenjeni broj koji može varirati, a procjena broja mladih za 2018. godinu za Bjelovarsko bilogorsku županiju je: 441 komada  (2017. godina je bila vrlo plodna godina gdje smo imali procjenu od 472 što je za sada rekord od kada se vrši monitoring u našoj županiji).