Na temelju potpisanog Sporazuma o suradnji pri provedbi mjera zaštite, praćenja populacije i prstenovanja strogo zaštićene vrste, bijele rode (Ciconia ciconia L.) potpisanog 18. lipnja 2016. godine u Čigoću između Ministarstva zaštite okoliša i energetike , HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode županija na čijem području naseljava bijela roda, a prema Godišnjem planu aktivnosti za 2018/2019. godinu HEP – TJ Križ  je započeo zamjenu nosača gnijezda bijele rode na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Uz nadzor glavnog čuvara prirode Javne ustanove Priroda BBŽ, Milana Obranovića, djelatnici HEP TJ Križ izvršili su zamjenu dotrajalih nosača na nekoliko lokacija : Staro Štefanje, Siščani, Komuševac, Grabovnica i Čazmanski Prnjarovac.