U Gradskoj knjižnici Slavka Kolara Čazma 15. veljače 2019. godine u 17. 00 sati, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije obilježiti će Svjetski dan vlažnih staništa (World Wetlands Day). Tom prigodom održat će se predavanje o važnosti močvara i njihovoj ulozi u klimatskim promjenama s naglaskom na vlažna staništa u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se svake godine 2. veljače u spomen na Ramsarsku konvenciju koja je održana 2. veljače 1971. u iranskom gradu Ramsaru. Konvencija je nastala kao plod borbe za zaštitu močvara, a dan usvajanja konvencije proglašen je Međunarodnim danom zaštite vlažnih staništa. Ove godine tema je “Močvarna staništa i klimatske promjene”.

Gost predavač, gospodin Darko Podravec, dipl.ing., upotpunit će predavanje svojim izlaganjem o desetogodišnjem monitoringu ornitofaune na području ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu na kojima je utvrđeno 140 vrsta ptica što govori o biološkom bogatstvu ovog područja.