Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije i Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, donijela su Odluku o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu na javnu raspravu.

Ovim  Odlukama omogućuje se sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izrade Plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu.

Javni uvid u prijedlog Plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu (u daljnjem tekstu: Prijedlog) započet će 01. siječnja 2023. godine i trajat će do 31. siječnja 2023. godine.

Javni uvid u Prijedlog može se dobiti svakog radnog dana od 8:00 do 13:00 u prostorijama:

 • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u Čazmi, Milana Novačića 13,
 • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska ulica 7, 34000 Požega,
 • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača,
 • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Noskovci 2/a, 33523 Čađavica.

Uvid u Prijedlog može se dobiti na internetskim stranicama:

Za vrijeme trajanja javnog uvida, prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti dostavljaju se, zaključno s danom završetka javnog uvida, na sljedeće načine:

 • upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu javnog uvida,
 • dati u zapisnik za vrijeme izlaganja,
 • dostaviti zaključno s danom javne rasprave u pisanom obliku na adrese :
 • elektronske pošte: info@zastita-prirode-bbz.hr , prirode@pszupanija.hr , jupriroda.smz@sk.t-com.hr , info@virovitica-nature.hr
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Milana Novačića 13, 43240 Čazma,
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska ulica 7, 34000 Požega,
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača,
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Noskovci 2/a, 33523 Čađavica.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnom uvidu.

Javno izlaganje održat će se dana 12. siječnja 2023. godine (četvrtak) u Garešnici, u Hotelu Garić na adresi Kolodvorska ulica 1, 43280 Garešnica s početkom u 10:00 sati.

Obavijest o javnom uvidu u Prijedlog plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu ( PU 041)

Prijedlog Plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu ( PU 041 )

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže uz Ilovu na javnu raspravu