Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije održala je 28. studenog 2022. godine predavanje na temu „Borba za opstanak – zavičajne strogo zaštićene ili strane invazivne vrste“ u sklopu ciklusa predavanja i radionica „Mali koraci“ koji Dječji odjel Narodne knjižnice Petar Preradović održava u okviru programa „Zelene knjižnice“.  Cilj održanog predavanja je edukacija i osvješćivanje javnosti osobito onih najmlađih o važnosti očuvanja zavičajnih vrsta, njihovoj ugroženosti i mjerama zaštite, kao i prijetnjama koje nam donose strane invazivne vrste za naš biljni i životinjski svijet.  Predavanju su prisustvovali učenici i učiteljice 6.a i 6.b razreda III. osnovne škole Bjelovar te učenici V, osnovne škole Bjelovar.